Користувацька угода

Терміни

Автор оголошення – будь-яка правомочна особа, яка прийняла умови цієї Угоди і публікує у відповідному розділі Сервісу оголошення з інформацією про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої їх пропозиції іншими Користувачам.

Відвідувач – будь-яка особа, яка має доступ до Сервісу, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сервіс.

Користувач – Автор оголошень або Споживач, які погодилися з умовами цієї Угоди.

Обліковий запис – електронний кабінет Користувача у функціональній системі Сервісу, який має унікальний ID, за допомогою якого Користувач може управляти своїми Сервісами.

Оголошення – повідомлення з інформацією про товари/послуги, яке розміщується Автором оголошення з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої пропозиції іншими Користувачами.

Споживач – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа – підприємець, яка прийняла умови цієї Угоди і яка, користуючись можливостями Сервісу, купує і/або замовляє запропоновані Авторами оголошень товари/послуги.

Сервіс – сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп’ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу (платформи), який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://one2one.com.ua/ і належить ТОВ «Національна Електронна Біржа».

1. Загальні умови

1.1 Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Сервісом. Цим Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї Користувацької угоди, а Сервіс надає їм персональне, невиключне, невідчужуване, обмежене право на вхід і використання Сервісу на умовах, викладених в цій Угоді.

1.2 Будь-яка взаємодія Користувача з Сервісом (у тому числі, але не виключно, реєстрація, верифікація, розміщення Оголошення, і/або фактичне користування Сервісами) означає безумовну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди. Така взаємодія є повним і безумовним акцептом цієї Користувацької Угоди, незнання якої не звільняє Користувача від відповідальності за невиконання її умов.

1.3 Користувацька угода може бути змінена Адміністрацією сервісу без попереднього повідомлення. Поточна версія буде доступна на сторінці веб-сайту Сервісу. Продовження користування Сервісом Користувачем (будь-яка його подальша взаємодія з Сервісом) означає його згоду зі змінами в Угоді.

1.4 У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цієї Угоди та/або не згоден дотримуватися умов цієї Угоди (або нової редакції Угоди), він не має права користуватися Сервісом і зобов’язаний припинити його використання та покинути його.

1.5 Адміністрація Сервісу має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в реєстрації і/або користуванні Сервісом в разі порушення ним умов цієї Угоди.

2. Опис Сервісу

2.1 Сервіс надає послуги, що дозволяють Користувачам реєструватися та створювати Облікові записи, пропонувати до продажу або добровільної передачі товари/послуги, розміщувати оголошення, ознайомлюватися з пропозиціями Авторів оголошень та здійснювати покупки.

2.2 Після реєстрації на Сервісі Автор оголошень отримує доступ до розділу «Кабінет», в якому він може публікувати інформацію про компанію, яку він надає: контактну інформацію, інформацію про товари і послуги, що пропонуються, іншу інформацію про ньому.

2.3 Власник Сервісу не є стороною електронної угоди між Автором оголошення та Споживачем, предметом якої виступають товари, роботи або послуги, пропоновані Авторами оголошень на їх Сайті/сторінці. Всі угоди між Авторами оголошень та Споживача укладаються безпосередньо між ними.

Власник Сервісу не несе відповідальності за зміст інформації, що передається, або одержуваної інформації і за шкоду, заподіяну в результаті використання Користувачами результатів Сервісу.

3. Права та обов’язки Адміністрації Сервісу

3.1 Адміністрація Сервісу забезпечує можливість користування Сервісом в порядку, визначеному цією Угодою.

3.2 Адміністрація Сервісу залишає за собою право обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісу в будь-який час та без пояснення причин у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди При цьому Сервіс не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути нанесені Користувачеві такими діями.

3.3 Адміністрація Сервісу надає Користувачу можливість отримання консультацій служби підтримки. Обсяг консультацій обмежується питаннями, що стосуються роботи Сервісу.

3.4 У разі, якщо Адміністрація Сервісу отримає відомості про незаконну діяльність Користувачів  та/або встановить факти чи з’ясує обставини, які вказують на те, що діяльність Користувачів  має ознаки незаконної, з метою забезпечення безпеки Користувачів і роботи Сервісу, а також з метою запобігання  та припинення шахрайських дій на Сервісі, має право  в односторонньому порядку призупинити, обмежити або зупинити доступ такого Користувача до Сервісу в будь-який час та розірвати договір в односторонньому порядку.

3.5 Адміністрація Сервісу з метою забезпечення безпеки Користувачів та роботи Сервісу, а також з метою запобігання та зупинення шахрайських дій на Сервісі має право запитувати документи, що ідентифікують Користувачів (паспорту Користувача, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань для фізичних осіб та юридичних осіб, тощо).

4. Права та обов’язки Користувача

4.1 Під час реєстрації та/або заповнення форми замовлення та/або подачі Оголошення Користувач повинен надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в формі для реєстрації і в формах розділів сервісу «Кабінет» (в тому числі його підрозділи «Мої оголошення») і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, такому, що відповідає дійсності. Користувач зобов’язується забезпечити достовірність наданої інформації.

4.2 У разі надання недостовірної або неповної інформації, Адміністрація Сервісу має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та припинити надання йому Послуг.

4.3 Користувач зобов’язується використовувати Сервіс тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України.

4.4 Користувач не має права передавати свої логін і пароль для доступу до Сервісу, третім особам. У разі передачі логіна і пароля третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Користувач.

4.5 Автор оголошень гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів та Контенту, що розміщуються ним на Сервісі і в оголошеннях.

5. Вимоги до Контенту.

5.1 Публікація інформації (Контенту, в тому числі в Оголошеннях) на Сервісі повинна здійснюватися в повній відповідності з вимогами чинного законодавства України, положеннями цієї Угоди.

5.2 Пропозиція товару/послуг, яка публікується на Сервісі, має містити всю передбачену законодавством України (зокрема, але не виключно, Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів») інформацію для споживачів.

5.3 Адміністрація Сервісу не проводить обов’язкову перевірку інформації і Контенту (в тому числі в оголошеннях), яка розміщується Користувачами на Сервісі і не несе відповідальності за відповідність такої інформації чинному законодавству України.

5.4  Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації Користувачем, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв’язку з цим (включаючи упущену вигоду).

5.5 Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Сервісі, включаючи її відтворення і поширення, здійснені на Сервісі, так і іншими можливими способами.

5.6 Адміністрація Сервісу залишає за собою право в односторонньому порядку видаляти розміщений Користувачами Контент на вимогу від правовласників або компетентних державних органів, а також у разі, якщо розміщений Контент порушує права третіх осіб.

Адміністрація Сервісу також має право вимагати у Користувача підтверджуючі документи на розміщений Контент.

6. Відповідальність.

6.1 Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за будь-які помилки, затримки в обробці або передачі даних, збої, знищення обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сервісу, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісу.

Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за будь-які технічні збої мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, сервісів електронної пошти, скриптів, мережі Інтернет та мереж операторів зв’язку Користувача.

6.2  Послуги на Сервісі надаються «як є».

6.3 Адміністрація Сервісу не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду, шкоду, що понесені у зв’язку з використанням ним Сервісу, у тому числі, щодо неможливості його використання при несанкціонованого доступу третіх осіб до даних Користувача.

6.4 Адміністрація Сервісу не несе відповідальності перед Користувачами або іншими третіми особами щодо:

  • змісту і законності, достовірності і повноти інформації (Контенту), що надається/одержується Користувачем при використанні Сервісів;
  • якості товарів/послуг, що публікуються на Сервісі, вчасну доставку/надання;
  • відповідності товарів/послуг, отриманих за допомогою Сервісу, очікуванням і/або вимогам Споживача;
  • відповідності товарів/надання послуг вимогам законодавства України;

6.5 У разі пред’явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Власника Сервісу, пов’язаних з використанням Користувачем Сервісів, такий Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати такі претензії з третіми особами, запобігши втраті Адміністрацією Сервісу можливих збитків, відшкодувати збитки Власнику Сервісу, завдані у зв’язку з претензіями та позовами, що пов’язані з розміщенням матеріалів, Оголошень і/або діяльністю Користувача на Сервісі.

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI з урахуванням принципів та правил Регламенту General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») за допомогою Cервсу.

Дані – будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіту, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, інформація про дії Користувача на Порталі, ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, інша інформація, яка за бажанням  Користувача надається ним в реєстраційні формі та/або при заповненні власного Профілю на Сервісі.

Обробка Даних – будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних.

Розпорядником Даних є ТОВ «Національна Електронна Біржа» 

Користувач, здійснивши реєстрацію на Сервісі, вносячи при цьому свої персональні Дані та/або надаючи ці Дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту та/або використовуючи будь-яку частину сайту та/або, шляхом надання згоди – активував кнопку «зареєструватися» та/або активував (натиснув) кнопку, висловлює свою згоду з положенням цієї Політики та надає дозвіл на обробку власних персональних даних.

Користувач не має право використовувати сайт, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.

Користувач визнає, що Товариство не несе відповідальності за збитки, завдані у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних і даних по авторизації (пароль, логін), коли треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача.

Які Дані можуть збиратися 

  • ім’я, прізвище, по батькові (у разі наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження та/або вік, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані;
  • інформація про обліковий запис Користувача (зокрема логін, номер телефону), адреса електронної пошти, логін та пароль, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів, комунікації з Користувачами;
  • інформація, яку Користувачі надають при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Сервісі.

Дані користувача також можуть оброблятися за допомогою наступних технологій:

файли Cookies – невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої;

Дані використовуються та обробляються, в наступних цілях:

  • для ідентифікації клієнта як Користувача, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, з метою покращення якості надання послуг, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами Угоди Користувача, Правил розміщення інформації на Сервісі;
  • з метою направлення розсилок,  комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень щодо функціонування Сервісу  поштою, електронною поштою;

Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Розкриття Даних відбувається при замовленні/наданні Користувачем товарів/послуг продавцю/постачальнику, споживачу таких товарів, послуг, але тільки в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача та його замовлення. Крім того, розкриття Даних здійснюється при реєстрації/авторизації Користувача в Кабінеті.

Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі Дані.

Сервіс залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на веб-сайті Сервісу. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування Порталом.

Сервіс не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

У разі, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частини, будуть визнані такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, цей факт ніяким чином не буде  впливати на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Користувацькій угоді, якщо не зазначено інше.

Увійти

Зареєструватися

Скинути пароль

Будь ласка, введіть ваше ім'я користувача або ел. адресу, ви отримаєте лист з посиланням для скидання пароля.